top of page

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.In deze privacyverklaring informeren wij u hoe er op de website van www.foundbybo.nl met persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: +31 (0) 6 52 58 64 67 of e-mail: info@foundbybo.nl 

Als makelaar ben je verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG en andere wet- en regelgeving naleven.

Hieronder vindt u een overzicht van gegevens die wij verwerken, grondslag en doeleinden:

Klanten
Indien u ons inschakelt voor de verhuur van uw woning, verzoeken wij u om ons de volgende gegevens te verstrekken:
   •    Voor- en achternaam
   •    Voorletters
   •    Geslacht
   •    Geboortedatum
   •    Geboorteplaats
   •    Nationaliteit
   •    Burgerlijke staat
   •    Adresgegevens
   •    Telefoonnummer
   •    E-mailadres
   •    Kopie paspoort of ID waar BSN nummer onleesbaar wordt gemaakt.
   •    WOZ waarde woning, oppervlakte en kadastrale gegevens
   •    Energielabel woning

Wij verwerken deze persoonsgegevens, en andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, om u bij te staan bij de verhuur van uw woning. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.Betalingsgegevens
Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van een rekening voor de diensten die Foundbybo verricht en het ontvangen van betalingen (zoals uw bankrekeningnummer). De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.
 

Potentiële klanten
Wij verwerken ook persoonsgegevens van potentiële klanten. Van bezoekers van ons website die het daarop aangeboden contactformulier invullen leggen we de volgende gegevens vast:
– naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
– het zoekprofiel met uw woonwensen

Van potentiële klanten die ons op andere wijze benaderen – zoals per e-mail, telefoon of door het afgeven van een visitekaartje, verwerken wij de gegevens die zij bij ons achterlaten. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Overige gegevens die benodigd zijn bij het aangaan van een huurovereenkomst of aanhuuropdracht:

   •    Kopie paspoort of ID
   •    3 recente Loonstroken
   •    Arbeidsovereenkomst – recente werkgeversverklaring
   •    Eventuele borgstelling ouders
   •    Bewijs inschrijving opleiding
   •    KVK uittreksel indien zelfstandig
   •    Accountancyverklaring
   •    Meest recente IB aangifte


Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?


Administratie
Wij bewaren onze administratie, waaronder facturen en andere administratieve bescheiden waarop uw persoonsgegevens vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.


Kopie paspoort
Wij bewaren de kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs gedurende een periode van vijf jaar om te kunnen voldoen aan de bewaarplicht.


Overige contactgegevens
Wij bewaren overige contactgegevens gedurende twee jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Met wie delen wij uw gegevens?


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan. 

Inwerkingtreding
.

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 04 november 2022.


Wijzigen van Privacy Verklaring


Found by Bo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring


 

bottom of page